Pieniądze – jak bez nich żyć?

Znamy doskonale powiedzenie, które mówi, że pieniądze szczęścia nie dają. Być może rzeczywiście tak jest, ale trudno nie ulec wrażeniu, że pomagają one w osiągnięciu szczęścia. Funkcjonowanie bez pieniędzy było i jest utopią, w praktyce niemożliwą do spełnienia. Nie oznacza to, iż nie ma na świecie ludzi, którzy nie podejmują takich prób. Ideologia freeganizmu opiera się między innymi na życiu bez wydawania pieniędzy. Szukanie zdatnego do spożycia, ale darmowego jedzenia wyrzucanego przez sieci handlowe po upływie terminu przydatności, to pierwsze skojarzenie z tym ruchem.

Przeciętny konsument z różnych względów nie może sobie pozwolić na to, aby móc odrzucić pieniądze i funkcjonować bez nich. Jest to nierealne, ponieważ nie ma konsumpcji bez wydawania środków finansowych. Jeśli w którymś momencie ludzie umówili się na to, że pieniądze funkcjonują jako element pośredniczący w wymianie dóbr, to skutki tej społecznej umowy są daleko idące. Ponieważ nikt masowo nie zacznie rezygnować z gotówki czy płatności elektronicznych, idee odrzucenia pieniądza pozostają mrzonkami. Kwestią, na której każdy z nas powinien się skupić, jest zadbanie o to, aby w naszych portfelach i na kontach bankowych pieniędzy nigdy nie brakowało. To jest w największym stopniu uzależnione od skali naszych zarobków, która nie zawsze jest na tyle duża, aby zaspokoić nasze potrzeby związane z codzienną konsumpcją, opłacaniem rachunków i całą resztą.

Warto więc dążyć do tego, aby zarabiać możliwie najwięcej, a równocześnie móc jak najwięcej zaoszczędzić z zyskiem.