Kryzysy gospodarcze i ich konsekwencje

Gospodarki poszczególnych państw, ale również gospodarka rozumiana globalnie są narażone na występowanie rozmaitych zawirowań. Pewne negatywne zjawiska związane chociażby z cyklem koniunkturalnym wynikają wprost z praw ekonomii i z tego punktu widzenia należy się po prostu liczyć z ich występowaniem. Natomiast jest jeszcze inna grupa zagrożeń, mających ścisły związek z kryzysami gospodarczymi o lokalnej lub globalnej skali.

Kryzysy wywołują bowiem nie tylko obiektywne problemy ekonomiczne, ale również intencjonalne działania konkretnych grup. Spekulanci na rynkach finansowych są w stanie wywierać realny wpływ na to, jak funkcjonuje gospodarka – zarówno konkretnego kraju, jak też na przykład w ramach kontynentu. Tworzenie wspólnych, zbiorowych narzędzi i instrumentów, związanych na przykład z walutą euro, także może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu ekonomicznego.

Zwykle jednak główną przyczyną takich kryzysowych sytuacji jest pękanie tak zwanych baniek spekulacyjnych, a odpowiedzialnych za ich powstanie praktycznie nigdy nie udaje się jednoznacznie ustalić. Jakie mogą być skutki kryzysów? Przede wszystkim skutkiem jest ogólny spadek zaufania do rynków finansowych. Przeciętny obywatel także ma znacznie mniejsze zaufanie do systemu bankowego, wszelkiego rodzaju instytucji finansowych, a także do dużych firm i koncernów, które (nierzadko słusznie) są obarczane odpowiedzialnością za problemy.

Wolniejsze tempo rozwoju również jest owocem kryzysów, a tracą na nim absolutnie wszyscy, w tym również przeciętny konsument i jego osobiste finanse.